Mysl a pohyb - aktivní životní styl přispívá k lepší psychické kondici

Míra pohybu a schopnost hledět na svět pozitivně spolu přímo souvisí

Psychika a pohyb jsou neodmyslitelně spjaté. Jak říká například kouč Tony Robbins – “motion creates emotion”. V minulém článku jsme si říkali, co se při nedostatku pohybu děje s naším tělem. V dnešním se budeme věnovat tomu, co se děje s naší psychickou kondicí. Jaké konkrétní benefity nám v tomto směru pohyb přináší? A jak kompenzovat sedavý způsob života, aby bylo spokojené tělo, ale i hlava?

Emoce

Emoce není spojená jen s citovým rozpoložením, ale i fyzickým stavem. Naše tělo totiž přímo reaguje na to, jak se cítíme. A platí to samozřejmě i zpětně. Takže pokud nejsme fyzicky v pořádku, nebudou ani naše myšlenky pozitivní.

Velmi s tím souvisí také přístup k tomu, co se člověku děje. Někteří lidé trpící vážnou nemocí dokáží být pozitivní. A právě tito lidé velmi často také nad nemocí vyhrávají. Naopak ti, kteří se utápí ve smutku a negaci, potřebují více času, více zevní podpory, a ne vždy vyváznou ve zdraví. O podobných závěrech hovoří například i studie Fredricksona (1.) z roku 2000. A jak bylo řečeno, mechanismus je oboustranný. Pozitivní myšlení vede k větší chuti se hýbat a pohyb zase vede k lepší náladě.

Endorfiny

Endorfiny jsou opioidní polypeptidy nazývané také hormony štěstí. Podobně jako morfin se váží na opioidní receptory a působí jako neurotransmitery a neuromodulátory. Mají tedy vliv na kvalitu a prožívání našeho života, spánek, ale například také na vnímání bolesti. Endorfiny se vyplavují při různých situacích – při stresu (podle míry a trvání) i tělesné záteži (sport, sex,…).

Do běžného každodenního života může být zařazení pohybu, který nás baví a který nám dělá dobře, snadné. Několik desítek minut alespoň na procházku najde každý, ideální je alespoň lehký sport několikrát za týden.

Energetický výdej

Výdej energie je dalším benefitem, který nám pravidelný pohyb přináší. Možná se zmítáte v začarovaném kruhu, kdy většinu dne prosedíte a to poslední, co večer po příchodu chcete dělat, je hýbat se. A tak se děje, že každý rok navážíte o pár kg více. Rok se s rokem sejde a za 10 let to dělá slušnou nadváhu. A to není dobré.

Pohyb nám tedy nepřináší jen příjemné emoce, pocity a endorfiny, ale dává nám zároveň možnost vydat energii navíc. Za den bychom na mimovolním a cíleném pohybu měli vydat něco okolo 20-40% z celkového energetického výdeje.

Psychika

Co se děje s naší psychikou, pokud nemáme dostatek pohybu a tedy většinu dne prosedíme, je nám už asi jasné. Nevyplavuje se nám dostatečné množství endorfinů a cítíme skleslost a apatii.

A tento deficit dost možná doháníme právě jídlem. Necítíme totiž pozitivní emoce a pocity.

Řešení není těžké – udělat doslova první krok k postupné změně životního stylu.

Jak začít

Kompenzace sedavého způsobu života nemusí být nic dramatického. Změny můžou přicházet postupně. Pokud musíte trávit většinu dne u pc zkuste, pro změnu u práce stát. Ve stoje je výdej 0,15 kcal/min. Za hodinu je to o cca 9 kcal více. Což za celý den (8 hodin sedu) dělá 72 kcal. Není to na první pohled mnoho, ale efekt změny polohy je mnohem větší.

Co se doporučení k pohybu dle WHO týká, tak bychom za týden měli vykonat 150 minut středně intenzivní pohybové aktivity. Tedy procházka o intenzitě 100 kroků za minutu, trvající alespoň 10 minut každý den, by pro začátek mohla stačit. Postupně můžeme přidávat.

Lidské tělo je vytvořeno k pohybu, proto využívejte jeho potenciál a dejte mu dostatek prostoru k rozvoji. Děláte to pro své zdraví!

Autorka článku: Mgr. et Bc. Klára Vomáčková

Zdroje:

0.https://www.efia.cz/2020/03/13/psychika-a-pohyb-jak-muze-aktivni-zivotni-styl-zlepsit-pohled-na-zivot/

1.https://www.tonyrobbins.com/mind-meaning/are-you-stuck/

2.Fredrickson, B. Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. 2000. https://psycnet.apa.org/record/2000-03082-001

3.Macleod, A. Positive thinking revisited: positive cognitions, well-being and mental healt. 2000.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1099-0879(200002)7:1%3C1::AID-CPP228%3E3.0.CO;2-S

4.https://www.next-clinics.cz/clanky/hormony-stesti-vyrazne-ovlivnuji-lidskou-psychiku

5.Saeidifard, F. Differences of energy expenditure while sitting versus standing: A systematic review and meta-analysis. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29385357
Francisco J. Amaro-Gahete et al. Energy expenditure differences across lying, sitting, and standing positions in young healthy adults. 2019. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217029