Podpořte svoje srdce, 8. část

Využijte přínos hořčíku i taurinu díky taurátu hořečnatému

Dnes již není žádných pochyb o tom, že hořčík je pro lidský organismus jedním z nejdůležitějších minerálů. I přesto však velká část světové populace trpí jeho nedostatečným příjmem. Hořčík je nezbytný pro fungování všech buněk v našem těle a účastní se více než 600 různých biochemických reakcí včetně přeměny potravy na energii, vytváření a opravy DNA a RNA, regulace nervového systému, kontrakce a relaxace svalů nebo tvorby bílkovin. O jeho vlivu na krevní tlak jsme se zmiňovali již v jednom z předcházejících článků. Hořčík má však pro srdce a oběhovou soustavu i další přínosy, které mohou být navíc umocněny synergickým působením spolu s aminokyselinou taurinem.

Taurát hořečnatý a jeho přínos

Chelátová forma hořčíku spojená s molekulou taurinu se nazývá taurát hořečnatý (magnesium taurate). Díky chelátové vazbě jsou obě látky v této formě pro naše tělo velmi dobře využitelné a výrazně se také snižuje riziko nežádoucích zažívacích potíží. Vědecké studie prokázaly pozitivní vliv hořčíku a taurinu na stav endoteliálních buněk (buňky tvořící vnitřní stěnu cév), hodnoty krevního tlaku, prevenci a pomoc při ateroskleróze nebo obecně zhoršeném stavu cév. Na některé z těchto studií se proto podíváme podrobněji.

Kalcifikace cév

Studie z roku 2011 potvrdila, že hořčík v denní dávce mezi 500 a 1000 mg snižuje koncentraci vápníku v buňkách. Přestože je vápník pro naše tělo důležitý, jeho nadbytek se může ukládat v tkáních a cévách a způsobovat tak tzv. kalcifikaci cév. Ta vede ke snížení jejich pružnosti a ucpávání, což může mít za následek rozvoj dalších závažnějších komplikací. Zároveň tato studie potvrdila, že hořčík zlepšuje endoteliální funkce, podporuje roztahování cév a zvyšuje koncentraci oxidu dusnatého.[1]

Syntéza oxidu dusnatého

U oxidu dusnatého ještě chvíli zůstaneme. Účinky oxidu dusnatého souvisí s tzv. vazodilatací, což je schopnost cév (resp. endoteliálních buněk) se roztáhnout. Právě tato vlastnost cév je důležitá pro proudění krve ze srdce do všech částí našeho těla. Může však nastat i stav, kdy kvůli vyšší koncentraci látek, které způsobují stahování cév (tzv. vazokonstrikci), dojde k omezení pružnosti cév. Tím je pak následně postupně zhoršován stav celého kardiovaskulárního systému. Studie prokázala, že vyšší koncentrace hořčíku zvyšují syntézu oxidu dusnatého, což pomáhá udržet správnou funkci endoteliálních buněk. Díky tomu lze předpokládat, že hořčík může mít preventivní účinek proti ateroskleróze nebo vzniku trombózy.[2]

Taurin a jeho synergní působení

Taurin patří mezi sirné aminokyseliny a vykazuje různé biologické účinky. Udržuje správnou hydrataci a rovnováhu elektrolytů v buňkách, vytváří žlučové soli, které hrají důležitou roli v trávení, pomáhá regulovat množství vápníku v organismu, podporuje funkci centrálního nervového systému a reguluje imunitní systém. Kromě toho také napomáhá ke správnému fungování kardiovaskulárního systému. Studie, které zkoumaly účinky taurinu na zvířatech i na lidech, ukázaly, že taurin pomáhá snižovat vysoký krevní tlak a pomáhá uvolňovat cévy. Užívání taurinu zlepšuje vaskulární reaktivitu (rozšiřování a stahování cév), posiluje intimu (vnitřní vrstva cév, na jejímž povrchu jsou endoteliální buňky), pomáhá předcházet ateroskleróze, snižuje oxidativní stres a zánět a podobně jako hořčík zvyšuje i tvorbu oxidu dusnatého.[3]

Studie na krysách zkoumala vliv taurátu hořečnatého na hladinu krevního tlaku a ochranu srdce před chloridem kademnatým (chronické vystavení kadmiu může způsobit poškození srdce a imunitního systému). Krysám bylo podáváno denně 0,5 mg chloridu kademnatého na kg tělesné hmotnosti denně po dobu čtyř týdnů. Po dvou týdnech začaly krysy ve vybraných skupinách dostávat denně také 2 nebo 4 mg taurátu hořečnatého na kg tělesné hmotnosti. Výsledky studie ukázaly, že u skupin, které užívaly taurát hořečnatý, došlo ke snížení krevního tlaku, zvýšení hladin antioxidantů v srdci (glutathion peroxidáza a kataláza, superoxid dismutáza) a snížení hodnot malondialdehydu (toxická látka, která vzniká při peroxidaci lipidů způsobené volnými radikály). Tyto výsledky tak ukazují, že taurát hořečnaty má výrazné antihypertenzivní účinky (působí tedy proti vysokému krevnímu tlaku) a díky své silné antioxidační aktivitě také kardioprotektivní účinky (ochrana srdce).[4]

Při srdečním selhání dochází v srdci mimo jiné také ke snížení hladiny taurinu. Vědci tedy vycházeli z hypotézy, že suplementace taurinem by měla zvýšit jeho koncentrace v srdci (tento předpoklad studie i potvrdila), což by mělo zvýšit šance pacientů na přežití po srdečním selhání a následných operacích.[5]

Taurin a diabetes

Diabetes 1. typu je spojen také se zvýšeným rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocněním. V rámci studie, která zkoumala vliv taurinu na arteriální ztuhlost a reaktivitu brachiální arterie (parametry, které při zhoršení mohou signalizovat počínající rozvoj aterosklerózy), došlo u skupiny, která po dobu dvou týdnů užívala taurin, oproti placebu k výraznému zlepšení obou pozorovaných parametrů, což může být důležitým poznatkem i pro dlouhodobou léčbu cévních abnormalit (které mohou vést k rozvoji aterosklerózy) u pacientů trpících diabetem 1. typu.[6]

Závěr

Taurát hořečnatý je látka spojující hořčík, jeden z nejdůležitějších minerálů, a aminokyselinu taurin. Právě díky kombinaci s taurinem přináší jednak velmi dobrou vstřebatelnost, ale zároveň i mnoho pozitivních účinků na kardiovaskulární systém. Studie ukázaly, že taurát hořečnatý může zvyšovat syntézu oxidu dusnatého, regulovat hladinu vápníku v organismu (což má za následek snížení krevního tlaku), bránit organismus před oxidačním stresem a zlepšovat stav endoteliálních buněk. Jedná se tak o látku, která má velký potenciál jak v prevenci, tak i v péči při onemocněních celého kardiovaskulárního systému.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

0. https://www.efia.cz/2019/03/22/podporte-zdravi-sveho-srdce-cast-8-vyuzijte-prinos-horciku-i-taurinu-diky-tauratu-horecnatemu/

1. Houston M. The role of magnesium in hypertension and cardiovascular disease. J Clin Hypertens. 2011;13(11):843–847.

2. Maier J. A., Bernardini D., Rayssiguier Y., Mazur A. High concentrations of magnesium modulate vascular endothelial cell behaviour in vitro. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)—Molecular Basis of Disease. 2004;1689(1):6–12. doi: 10.1016/j.bbadis.2004.02.004.

3. Abebe W, Mozaffari MS. Role of taurine in the vasculature: an overview of experimental and human studies. Am J Cardiovasc Dis. 2011;1(3):293–311.

4. Shrivastava P., Choudhary R., Nirmalkar U., Singh A., Shree J., Vishwakarma P., Bodakhe S., Magnesium taurate attenuates progression of hypertension and cardiotoxicity against cadmium chloride-induced hypertensive albino rats, Journal of Traditional and Complementary Medicine,2018, ISSN 2225-4110

5. Jeejeebhoy F, Keith M, Freeman M, Barr A, McCall M, Kurian R, Mazer D, Errett L. Nutritional supplementation with MyoVive repletes essential cardiac myocyte nutrients and reduces left ventricular size in patients with left ventricular dysfunction. Am Heart J. 2002;143:1092–1100. doi: 10.1067/mhj.2002.121927.

6. Moloney M.A., Casey R.G., O’Donnell D.H., Fitzgerald P., Thompson C., Bouchier-Hayes D.J. Two weeks taurine supplementation reverses endothelial dysfunction in young male type 1 diabetics. Diabetes Vasc. Dis. Res. 2010;7:300–310. doi: 10.1177/1479164110375971.