Psychické změny ve stáří jsou přirozené

Jak projít stářím s pohodou a klidem

Tak jak se mění a stárne fyzické tělo, mění se i psychická kondice. Některé změny lze předvídat a předejít jim, s jinými je potřeba naučit se žít.

Poslední díl našeho seriálu pro seniory budeme věnovat psychickým změnám, které mohou s vyšším věkem přijít. Ať už jsou to závažná onemocnění jako demence, poruchy paměti, kognitivní poruchy nebo méně závažné problémy, kam řadíme narušení spánku nebo změny nálady. Vypořádat se se zdravotními problémy je pro seniory těžké, protože jsou často na svoje starosti sami.

Konec produktivního věku?

Skupina lidí v seniorském věku je velmi rozmanitá. Věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje. Zlepšuje se fyzická kondice seniorů, lidé i ve starším věku žijí aktivně, sportují a cestují. Pro jedny je odchod do důchodu vítanou doživotní dovolenou, kdy budou mít konečně čas přečíst si všechny nahromaděné knihy a pěstovat koníčky. Jiní to však vnímají jako jakési nespravedlivé a násilné vyloučení z produktivní společnosti a mohou se začít cítit zbyteční. Tyto jedince je třeba podpořit. Z podobných stavů se totiž mohou rozvinout deprese a s ní související další zdravotní problémy. Dejme svým kolegům při odchodu do důchodu najevo, že s nimi dále počítáme. Třeba jen tím, že se zeptáme, zda můžeme zavolat o radu, když si v práci nebudeme něčím jistí.

K jakým změnám dochází?

S přibývajícím věkem se mění naše fyzické tělo. Objevují se vrásky, ubývá vlasů, slábne zrak, sluch, pohybový aparát. Jsou to změny, které vidíme v zrcadle a které si moc dobře uvědomujeme. Můžeme proti nim bojovat zdravým životním stylem, posilovat svaly sportem, používat kvalitní kosmetiku na vrásky.

Psychické změny přicházejí mnohem nenápadněji. A také si jich často sami ani nevšimneme. Možná si jen uvědomíme, že je pro nás těžší se orientovat v dnešním „bláznivém“ světě, že si nepamatujeme věci, které jsme dříve sypali z rukávu automaticky. Zhoršuje se naše soustředění a pozornost. Najednou jsme mnohem citlivější a labilnější. Tohle všechno se děje přirozeně a ke stáří zkrátka patří. Problém nastává v případě, když tyto stavy přejdou do závažných poruch a senior již není schopen se obejít bez pomoci ostatních.

První příznaky, které ukazují, že je to vážnější, než si myslíme

To, že si ve vyšším věku nemůžeme najednou vzpomenout na telefonní číslo partnera nebo jakým veršem začíná Máchův Máj, ještě neznamená, že trpíme vážným onemocněním (demencí). O demenci mluvíme v případě, že dojde k podstatným snížením kognitivních (rozpoznávacích) funkcí a vážným poruchám paměti. Zároveň postižený trpí změnami nálad a chování, narušeným cyklem bdění a spánku a různými bludy či zmateností.

Pokud se u vás zapomnětlivost nebo dezorientace objevuje často a je spojena s neschopností naučit se cokoli nového, je čas navštívit lékaře. Což nemusí být vůbec snadné, protože tyto potíže si většinou odmítáme přiznat nebo je nepovažujeme za problémy. V tomto případě je potřeba opravdu velké míry sebereflexe. Není na místě stud ani zavírání očí před nastalou situací. Je to nemoc jako každá jiná a musí se o ní mluvit.

Léčba je dlouhodobá a komplexní. První příznaky je možné mnohdy zažehnat úpravou životního stylu. Dokonce je možné tomuto onemocnění částečně i předcházet. Novodobé studie dokazují, že pravidelnou sportovní aktivitou v produktivním věku je možné riziko vypuknutí demence mnohonásobně snížit.

Pokud onemocněním trpíte nebo máte blízkého, který demenci v počáteční fázi má, nejvíc mu prospějete, když mu naplánujete režim a aktivity jak pro tělo, tak pro mozek. Velmi pomáhá opakování stejných rituálů, pravidelné pohybové kurzy, čtení vnoučatům, dodržování naplánovaného seznamu denních aktivit.

Vliv prostředí na psychiku seniorů

Méně závažné psychické poruchy seniorů souvisí především se sebeúctou a vnímáním sebe v okolním světě. Je nezbytné si udržet pocit vlastní efektivity a motivace. Nezřídka trápí seniory fyzické nemoci či projevy stáří, které mají na jejich aktivní život velký vliv (únik moči, andro a menopauza, poruchy stability). Uzavírají se pak do sebe, nechtějí chodit ven, přeruší styky s přáteli. Když už někam jdou, jsou bez nálady a nepříjemní. Nejsou takoví všichni a nejsou takoví bez příčiny. Buďme proto ohleduplní a snažme se pomoci. Jednou budeme na jejich místě a dopředu nikdy nevíme, jak se s danou situací vyrovnáme. Třeba nás rozzlobí už jen to, že židle, na které sedíme v restauraci je moc nízko a špatně se nám z ní vstává. Co na tom, že nás naše děti pozvaly na oběd, když celou dobu myslíme jen na to, jak nás z té příšerné židle bolí nohy. To je pak těžké zůstat usměvavý. Uvědomme si to, až příště v tramvaji potkáme nerudného důchodce.

Aktivní stáří je zdravé stáří

Ať už nějakou psychickou či fyzickou nemocí ve stáří budeme trpět nebo ne, vždycky nám bude lépe, pokud si naše potíže přiznáme a rozhodneme se jim čelit. Stáří samo o sobě nemocí není. Věnujte se aktivně všemu, co vás bavilo dříve. Pokud je to možné a pokud na to máte chuť, pracujte. Zaměstnejte mozek studiem. Nenechte se vyšachovat a ukažte všem „mladým zobákům“, že ještě nepatříte do starého železa. A my mladší – skloňme se před moudrostí a zkušeností stáří! Mějme úctu, trpělivost a pochopení tam, kde si senioři sami neporadí.

Autorka: Mgr. Petra Vrabcová, Ph.D.

Zdroje:

Rheinwaldová, E. Novodobá péče o seniory, Grada Publishing, Praha. 1999, 88 s.

Jirák, R. a kol. Demence a jiné poruchy paměti, Grada Publishing, Praha. 2009, 176 s.

Pidrman, V. Demence, Grada Publishing, Praha. 2007. 184 s.