Zmírněte problém s alergií přírodní cestou

Díl 1. - Co jsou to alergie

 

Alergie je reakce imunitního systému na cizorodou látku, která za běžných okolností nebývá pro naše tělo škodlivá. Tyto cizorodé látky se nazývají alergeny a mohou mezi ně patřit nejrůznější potraviny, pyly nebo třeba srst domácích mazlíčků.

Úkolem imunitního systému je chránit zdraví organismu před škodlivými patogeny. Proto imunitní systém napadá jakékoliv látky, které by organismus teoreticky mohly ohrozit. V závislosti na typu alergenu pak může tyto reakce doprovázet zánět, kýchání nebo řada dalších příznaků.

Imunitní systém na alergeny reaguje uvolňováním protilátek a histaminu. Histamin je organická dusíkatá sloučenina vytvářená v těle z aminokyseliny histidinu. Histamin a další obranné látky se uvolňují z tzv. žírných buněk (nejčastěji se vyskytují v kůži a trávicí soustavě) a podílí se na projevech akutních alergických a zánětlivých reakcí.

Imunitní systém se za běžných okolností dokáže přizpůsobit prostředí, ve kterém žije. Například, pokud má někdo domácího mazlíčka, tělo na něj nijak nereaguje, protože jej považuje za neškodného. U lidí trpících alergií jej však imunitní systém vnímá jako vnější ohrožení a proto spouští obrannou reakci.

Alergie jsou poměrně běžné a naštěstí existují dostupné způsoby, které pomohou zmírnit nebo potlačit jejich příznaky.

Příznaky alergií

Příznaky, které doprovázejí alergickou reakci, jsou výsledkem několika různých faktorů, mezi které patří především typ alergie, kterou jedinec trpí, a její závažnost. Pokud před očekávanou alergickou reakcí alergik užívá vhodné léky nebo doplňky stravy, příznaky se mohou stále vyskytovat, ale jejich intenzita může být nižší.

Potravinové alergie

Potravinové alergie mohou vyvolávat otok, kopřivku, nevolnost, únavu a další příznaky. Lidem často trvá delší dobu, než odhalí, že potravinovou alergií trpí. Pokud po některých jídlech jedinec pozoruje některé z výše zmíněných příznaků, měl by vyhledat odborníka, který mu pomůže odhalit přesnou příčinu nežádoucí reakce.

Sezónní (pylové) alergie

Příznaky senné rýmy jsou podobné příznakům klasického nachlazení a zahrnují především únavu, rýmu a oteklé oči. Většina z těchto příznaků se dá za normálních okolností vyřešit pomocí doplňků výživy nebo volně prodejných léků. V závažnějších případech se však mohou stát nezvladatelnými a pak je vhodné konzultovat další postup s lékařem.

Silné alergie

U osob, které trpí silnějšími formami alergií, může v těch nejzávažnějších případech dojít až k tzv. anafylaktickému šoku. Jedná se o život ohrožující systémovou alergickou reakci, která může vyvolat dýchací obtíže, závratě nebo ztrátu vědomí. V takových případech je nutné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc.

Příčiny alergií

Vědci si stále nejsou zcela jisti, proč imunitní systém způsobuje alergickou reakci, když se tělo dostane do kontaktu se jinak neškodnou látkou. Alergie mají genetickou složku, takže mohou být dědičně přeneseny z rodičů na děti. Genetická je však pouze obecná náchylnost k alergiím, nikoliv specifické alergie. Pokud je tedy například něčí matka alergická na ořechy, je pravděpodobné, že její potomci budou k alergiím také náchylnější, ale nemusí být alergičtí nezbytně právě na ořechy.[1]

Mezi nejběžnější typy alergenů patří:

  • Zvířata, mezi která můžeme v tomto případě zahrnout jak domácí mazlíčky, tak zemědělská zvířata nebo třeba roztoče a šváby.
  • Poměrně běžnými spouštěči alergických reakcí mohou být i některé léky, jako například penicilin nebo sulfonamidy (skupina antibiotik).
  • Potraviny. Nejčastější jsou alergie na pšenici (lepek), ořechy, mléčné výrobky (především laktóza), vejce nebo měkkýše.
  • Především v letních měsících se pravidelně setkáváme s alergickou reakcí na bodnutí hmyzem (vosy, včely nebo komáři).
  • Mezi velmi běžné alergeny se řadí také rostliny. Může se jednat o pyly z trávy, plevelů a stromů nebo také o pryskyřice z rostlin jako břečťan nebo dub.
  • Dalšími alergeny mohou být například latex (v latexových rukavicích nebo kondomech) nebo kovy (častá je alergická reakce na nikl). Alergickou reakci mohou spouštět také spóry z plísní přítomné ve vzduchu

Jak jsou alergie diagnostikovány

Existuje několik způsobů, jak jsou obvykle diagnostikovány alergie. Lékař zpravidla nejprve provede fyzické vyšetření a pokusí se zjistit, s jakými látkami jedinec mohl přijít do styku, aby mohl alespoň odhadnout potencionální alergen. K přesnějšímu diagnostikování alergenů se poté používá krevní nebo kožní test. Při krevním testu je krev testována na přítomnost protilátek (imunoglobulin E), které způsobují reakci na konkrétní alergeny, a jejich hodnoty bývají zvýšené u všech alergických onemocnění. Při kožních testech aplikuje lékař na kůži sadu několika nejrozšířenějších alergenů a následně odečítá reakci. Pokud je pacient na určitou látku alergický, objeví se v místě aplikace zarudnutí nebo zanícení, přičemž za pozitivní reakci se považuje zarudnutí větší než tři milimetry.

Léčba alergií

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nepříjemným příznakům alergických reakcí, je držet se dále od všeho, co alergickou reakci vyvolává. Protože však žijeme v reálném světě, izolovat se od všech potencionálních alergenů není vždy možné. Pro tyto případy jsou naštěstí k dispozici i různé možnosti léčby alergií.

Léky

K léčbě alergií se často používají léky jako antihistaminika, které pomohou potlačit příznaky alergií. V závislosti na závažnosti alergie se může jednat o volně prodejné léky nebo léky na předpis. Kromě antihistaminik se k léčbě alergií mohou používat také kortikosterioroidy, loratadin, cromolyn sodný, dekongestanty, cetirizin nebo modifikátory leukotrienu.

U pacientů, kteří trpí silnou život ohrožující alergií, je doporučováno, aby u sebe nosili epinefrin, jehož aplikace v případě potřeby zabrání nebezpečné alergické reakci alespoň do příjezdu lékařské pomoci.

Imunoterapie

Imunoterapie vychází z podobných principů jako očkování. Pacientům je pravidelně v malých dávkách podáván alergen, který vyvolává příznaky. Cílem je, aby si tělo postupně na přítomnost alergenu zvykalo, budovalo snášenlivost a obnovovalo rovnováhu imunitní reakce. Imunoterapie příznaky alergie nejen omezuje, ale může vést i k jejich úplnému vymizení. Tento způsob léčby tak může mít i dlouhodobý účinek.

Přírodní léčba

Pokud se při léčbě alergií a jejich příznaků jedinec nechce spoléhat pouze na užívání léků předepsaných nebo doporučených lékařem, i přírodní medicína mu nabízí dostatek prostředků, jak s alergií bojovat. A o těch si povíme v druhém díle našeho článku.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

zdroje:

0. https://www.efia.cz/2019/03/29/zmirnete-problemy-s-alergii-pomoci-prirodnich-doplnku-dil-1-co-jsou-to-alergie/

1. Yilmaz-Demirdag Y, Prather B, Bahna SL. Does heredity determine the allergy manifestation or the sensitisation to a specific allergen? Allergol Immunopathol (Madr). 2010 Mar-Apr;38(2):56-9. doi: 10.1016/j.aller.2009.07.003. Epub 2009 Oct 22.

2. Alsamarai AM, Abdulsatar M, Ahmed Alobaidi AH. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem. 2014 Mar;13(1):75-82.

3. Kalus U, Pruss A, Bystron J, et al. Effect of Nigella sativa (black seed) on subjective feeling in patients with allergic diseases. Phytother Res. 2003 Dec;17(10):1209-14.

4. Nikakhlagh, Soheila Fakher Rahim, Faezeh Hossein Nejad Aryani Amir Syahpoush, Mehri Ghafouryan Brougerdnya, Nader Saki. 2011. Herbal treatment of allergic rhinitis: the use of Nigella sativa. American Journal of Otolaryngology , Volume 32 , Issue 5 , 402 – 407.